První veřejná presentace BIOS URNA v Kladně

21.04.2014 18:19

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří v rámci naší presentace v Kladně, projevili zájem o náš produkt. Tento veliký zájem je pro nás další motivací, aby jsme náš produkt BIOS URNA dále propagovali a rozšiřovali i okruh našich obchodních partnerů a služeb. 

Současně děkujeme zástupcům města Kladna a správě Městských hřbitovů Kladno, za jejich ochotu a podporu při propagaci produktu BIOS URNA

Váš tým BIOS URNA CZ