Ginkgo Biloba (Jinan dvoulaločný)

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), je dvoudomý opadavý strom. Jinan dvoulaločný je také národním stromem Číny.Jinan je statný strom s kuželovitou až rozkladitou korunou, který dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Borka kmene je šedá, ve stáří široce brázditá. Větve jsou téměř vodorovně odstálé. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách. Listová čepel je plochá, klínovitá, rozdělená zářezem na dva laloky, s vějířovitou žilnatinou. Zvláštní olistění jinanů je považováno za přechodný typ mezi jehličnany alistnáči, listy mají fyziologicky blíže k jehličí než k listům krytosemenných. Je to nahosemenná rostlina, nemá květy ani plody, vajíčka nejsou chráněna v květech a vyvíjející se semena v plodech.